Copyright 2021 - SmartAL

Activities

Soreca apel të rinjve: Votoni, një e drejtë dhe përgjegjësi që duhet ta ushtroni

 

sorecaTIRANË, 1 prill /ATSH/ Kreu i delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, Luigi Soreca, u ka bërë sot një apel të gjithë të rinjve që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës për të ndryshuar të ardhmen e tyre.

Duke folur pas një aktiviteti për programin e Erasmus+ në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Soreca tha se, “ju bëj thirrje ju, të rinjve të Shqipërisë që të votoni, të ushtroni të drejtën që ju keni për të hedhur votën tuaj pikërisht në ato kuti votimi. Pra merrni pjesë. Kjo është e drejta juaj, ju duhet ta përdorni atë. Për më tepër nuk është vetëm një e drejtë, është edhe një përgjegjësi, të cilën ju keni dhe duhet ta përdorni, pra mos e lini atë mënjanë, mos e hidhni këtë mundësi që ju jepet, por përdoreni atë. Dhe ashtu siç thoni ju në shqip “Ti vendos”.

Read more ...

NJOFTIM PËR HAPJEN E STUDIMEVE NË MASTERIN EKZEKUTIV NË “PLANIFIKIM DHE ZHVILLIMI EKONOMIK TERRITORIAL I ZONAVE RURALE”

Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, hap në vitin akademik 2020- 2021, Masterin Ekzekutiv (ME) në “Planifikim dhe zhvillimi ekonomik territorial i zonave rurale”. Kjo diplomë e ciklit të tretë të studimeve (niveli i 8 kualifikimit sipas Kornizës shqiptare të kualifikimeve) i drejtohet të gjithë ekonomistëve, juristëve, ekspertëve të orgnizimit dhe planifikimit të territorit, ekspertëve të bujqësisë, aktorëve dhe vendimarrësve në nivel lokal dhe qëndror të cilët duan të thellojnë njohuritë e tyre në fushat e ekonomisë, planifikimit të territorit, zhvillimit rural, administrimit dhe zhvillimit lokal, politikave dhe vlerësimit të instrumentave, hartimit dhe vlerësimit të projekteve, teknologjive të informacionit gjeografik, etj. Ky ME është hartuar nga një grup pedagogësh nga disa universitete evropiane (në Francë, Gjermani dhe Greqi) dhe përmledh informacionet më të përditësuara rreth këtyre fushave sot në botë, por me një fokus të veçantë për Shqipërinë.

Kriteret e pranimit të kandidatëve në programet e ciklit të tretё të studimeve ME në “Planifikim dhe zhvillimi ekonomik territorial i zonave rurale” janë si më poshtë :

Kliko këtu: Njoftim për hapjen e studimeve në Masterin Ekzekutiv _FEA

“Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”

European University of Tirana, Albania

  • organised in parallel with the Steering Committee of the SmartAL project

 Round table: One swallow does not make a summer – what to do next?

H.E. Ms Christina V

asak, Ambassador of France in Albania

Mr Sarantis Moschovis, Greek Embassy in Albania

Mr Arben Kipi, Food and Agriculture Organisation (FAO)

Ms Besmira Medolli, Municipality of Tirana facilitated by Prof. Assoc. Dr. Fatmir Guri, Agricultural University of Tirana

pic 20

Workshop

“Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”, UET, Tirana, organised in parallel with the Steering Committee of the SmartAL project

Round table: One swallow does not make a summer – what to do next?

H.E. Ms Christina Vasak, Ambassador of France in Albania

pic21

Workshop “Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”: the point of view of local actors, donors, Albania partner countries: French Embassy,  Greek Embassy, FAO, Municipality of Tirana.

Round table: One swallow does not make a summer – what to do next?

UET, Tirana - organised in parallel with the Steering Committee of the SmartAL project

From left to right:

Ms Adelina Greca, General Director of the National Agency of Territory Planning

Ms Magali Maire, SmartAL Project coordinator, CIHEAM-IAM Montpellier

Ms Elena Kokthi, European University of Tirana

pic 22

Workshop “Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”: the point of view of local actors, donors, Albania partner countries: French Embassy,  Greek Embassy, FAO, Municipality of Tirana.

Round table: One swallow does not make a summer – what to do next?

UET, Tirana - organised in parallel with the Steering Committee of the SmartAL project

From left to right:

H.E. Ms Christina Vasak, Ambassador of France in Albania

Mr Sarantis Moschovis, Greek Embassy in Albania

Ms Besmira Medolli, Municipality of Tirana

pic 23

Workshop “Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”: the point of view of local actors, donors, Albania partner countries: French Embassy,  Greek Embassy, FAO, Municipality of Tirana.

Round table: One swallow does not make a summer – what to do next?

UET, Tirana - organised in parallel with the Steering Committee of the SmartAL project

Mr Arben Kipi, Food and Agriculture Organisation (FAO)

 

 

pic24

Workshop “Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”: the point of view of local actors, donors, Albania partner countries: French Embassy,  Greek Embassy, FAO, Municipality of Tirana.

Round table: One swallow does not make a summer – what to do next?

UET, Tirana - organised in parallel with the Steering Committee of the SmartAL project

From left to right:

Prof. Assoc. Dr. Fatmir Guri, Agricultural University of Tirana

Mr Arben Kipi, Food and Agriculture Organisation (FAO)

H.E. Ms Christina Vasak, Ambassador of France in Albania

Mr Sarantis Moschovis, Greek Embassy in Albania

Ms Besmira Medolli, Municipality of Tirana

pic 25

Workshop “Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”: the point of view of local actors, donors, Albania partner countries: French Embassy,  Greek Embassy, FAO, Municipality of Tirana.

Round table: One swallow does not make a summer – what to do next?

UET, Tirana - organised in parallel with the Steering Committee of the SmartAL project

From left to right:

Prof. Assoc. Dr. Fatmir Guri, Agricultural University of Tirana

Mr Arben Kipi, Food and Agriculture Organisation (FAO)

H.E. Ms Christina Vasak, Ambassador of France in Albania

Mr Sarantis Moschovis, Greek Embassy in Albania

Ms Besmira Medolli, Municipality of Tirana

pic 25

Workshop “Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”: the point of view of local actors, donors, Albania partner countries: French Embassy,  Greek Embassy, FAO, Municipality of Tirana.

Round table: One swallow does not make a summer – what to do next?

UET, Tirana - organised in parallel with the Steering Committee of the SmartAL project

From left to right:

Mr Arben Kipi, Food and Agriculture Organisation (FAO)

H.E. Ms Christina Vasak, Ambassador of France in Albania

Mr Sarantis Moschovis, Greek Embassy in Albania

Ms Besmira Medolli, Municipality of Tirana

Workshop “Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”

UET Tirana, Albania

Opening Speech by Prof. Assoc.Dr. Selami Xhepa, President, European University of Tirana

Opening Speech by Ms Adelina Greca, General Director of the National Agency of Territory Planning

New competences for new requirements: the SmartAL Erasmus+ capacity building project: an answer to the reinforcement of rural territories development in Albania, Ms Magali Maire, Project coordinator, CIHEAM-IAM Montpellier

100+ villages: an innovative instrument in Albanian rural areas, Ms Fiona Mali, National Agency of Territory Planning, Director of the local planning

Going further: territory diagnosis of rural areas, first step for local intervention, Prof. Assoc. Dr. Fatmir Guri, Agricultural University of Tirana

Villages identity card – A methodology to construct the basket of goods for the rural areas, Ms Elena Kokthi, European University of Tirana, Dr Tahani Abdelhakim, CIHEAM-IAM Montpellier

First SmartAL example: Self-governance potential in rural areas, Ms Elda Muço, Master student, CIHEAM-IAM Montpellier

Opening Speech by Prof. Assoc.Dr. Selami Xhepa, President, European University of Tirana

 

pic 12

From left to right: Ms Adelina Greca, General Director of the National Agency of Territory Planning, Ms Magali Maire, Coordinator of the SmartAL project, CIHEAM-IAMM, Prof. Assoc. Dr. Fatmir Guri, Agricultural University of Tirana

 

 

 

 

pic 13

Opening Speech by Ms Adelina Greca, General Director of the National Agency of Territory Planning

 

 

 

 

 

 

pic14

New competences for new requirements: the SmartAL Erasmus+ capacity building project: an answer to the reinforcement of rural territories development in Albania, Ms Magali Maire, Project coordinator, CIHEAM-IAM Montpellier

 

 

 

 

pic 15

Ms Magali Maire, Project coordinator, CIHEAM-IAM Montpellier

 

 

 

 

 

 

pic 16

100+ villages: an innovative instrument in Albanian rural areas, Ms Fiona Mali, National Agency of Territory Planning, Director of the local planning

 

 

 

 

 

 

pic 17

Going further: territory diagnosis of rural areas, first step for local intervention, Prof. Assoc. Dr. Fatmir Guri, Agricultural University of Tirana

 

 

 

 

 

 

pic 18

Villages identity card – A methodology to construct the basket of goods for the rural areas, Ms Elena Kokthi, European University of Tirana, Dr Tahani Abdelhakim, CIHEAM-IAM Montpellier

 

 

 

 

 

pic 19

First SmartAL example: Self-governance potential in rural areas, Ms Elda Muço, Master student, CIHEAM-IAM Montpellier

 

 

 

Scientific Committee of the SmartAL project

The consortium of the SmartAL Erasmus+ capacity building project gathered on October 7 at the UET.

Magali Maire, CIHEAM-IAMM, coordinator of the project, in collaboration with the consortium members:

- European University of Tirana UET, Albania

- Agricultural University of Tirana UBT, Albania

- University Fan S. Noli, Korçë UNKO, Albania

- University of Hohenheim UHOH, Germany

- Panteion University of Social Sciences UPSPS, Greece

- University Paul Valéry UPV, France

- Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes de Montpellier-Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, France

The pairs of Albanian and EU lecturers had technical and scientific discussions on the content of the 9 modules of the future Master in European Innovations for a Sustainable Management of Albanian Territories, rural areas and agriculture: Instruments, policies, strategies

A large part of the debates was dedicated to the accreditation process

pic5

From left to right:

Fatmir Guri, UBT, Pascal Chevalier, UPV, Magali Maire, CIHEAM-IAMM, Philippe Le Grusse, CIHEAM-IAMM, Marc Dedeire, CIHEAM-IAMM

pic 6

From left to right:

Etleva Dashi, UBT, Remzi Keco, UBT, Roland Marku, UPV, Elda Muço, CIHEAM-IAMM, Elvin Toromani, UBT, Ani Mbrica, UET, Sofia Nikolaidou, UPSPS

pic 7

From left to right:

Magali Maire, CIHEAM-IAMM, Philippe Le Grusse, CIHEAM-IAMM, Marc Dedeire, CIHEAM-IAMM, Aldona Minga, UNKO, Etleva Dashi, UBT, Elena Kokthi, UET, Elias Beriatos, University of Thessaly, Remzi Keco, UBT, Ilir Sosoli, UNKO, Roland Marku, UPV, Elda Muço, CIHEAM-IAMM, Elvin Toromani, UBT, Ani Mbrica, UET, Sofia Nikolaidou, UPSPS, Dorjan Marku, UNKO, Reiner Doluschitz, UHOH, Olta Sokoli, UHOH, Fatmir Guri, UBT

pic 8

From left to right:

Magali Maire, CIHEAM-IAMM, Philippe Le Grusse, CIHEAM-IAMM, Marc Dedeire, CIHEAM-IAMM, Aldona Minga, UNKO, Etleva Dashi, UBT, Elena Kokthi, UET, Elias Beriatos, University of Thessaly, Remzi Keco, UBT, Ilir Sosoli, UNKO, Roland Marku, UPV, Elda Muço, CIHEAM-IAMM, Elvin Toromani, UBT, Ani Mbrica, UET, Sofia Nikolaidou, UPSPS, Dorjan Marku, UNKO, Reiner Doluschitz, UHOH, Olta Sokoli, UHOH, Fatmir Guri, UBT

pic 9

From left to right:

Etleva Dashi, UBT, Aldona Minga, UNKO, Theodosia Anthopoulou, UPSPS, Elias Beriatos, University of Thessaly, Ilir Sosoli, UNKO, Ilir Kapaj, UBT

pic 10

From left to right:

Aldona Minga, UNKO, Etleva Dashi, UBT, Ani Mbrica, UET, Ardian Cerava, UNKO, Ilir Kapaj, UBT, Reiner Doluschitz, UHOH

pic 11

From left to right:

Etleva Dashi, UBT, Remzi Keco, UBT, Elias Beriatos, University of Thessaly, Ilir Sosoli, UNKO, Ilir Kapaj, UBT

Dorjan Marku, UNKO, Reiner Doluschitz, UHOH

 

 

 

Search

Workshop “Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”

pic 12New competences for new requirements: the SmartAL Erasmus+ capacity building project: an answer to the reinforcement of rural territories development in Albania, Ms Magali Maire, Project coordinator, CIHEAM-IAM Montpellier

Steering Committee of the SmartAL project

pic 1The consortium of the SmartAL Erasmus+ capacity building project gathered in Tirana (Albania), on October 7 at the European University of Tirana.

NEW EQUIPMENT AT THE UET

NEW EQUIPMENT SmartAL Project accomplished one of its objectives at the UET: the purchase of the innovative teaching tools (books and equipment) in order to improve teaching methodologies. In this framework the module Institutions and actors in the territory will offer the future students practical tools on social network analysis.

International Fair for Cooperation

International Fair

SmartAL Erasmus+ Capacity Building in Higher Education was introduced as a successful project at the International Fair for Cooperation, hosted by the UET.

Work Fair organized by the UET

work fair

The SmartAL master was introduced at the Work fair organized by the UET, the main purpose of the project being to address the new labor market needs identified by the new and emerging public policies in Albania. This event promotes new opportunities for students and young people in Albania.

 

f t g m

Quality Plan

t10

Two level of quality assurance will be used throughout the entire project duration:

-  Quality assurance of the whole project: the aim is to assure the compliance of the project processes and results with the standards agreed among the Partners (identified indicators of progress), and to implement a continuous quality monitoring. 

-  Quality assurance of the 9 Modules: the Albanian HEI-s have to follow an well-defined procedure for the quality assurance. HEI-s should build up internal quality bodies and respect the quality procedures foreseen by the existing Public Standard. A better quality assurance framework reflecting the Albanian public standards requests, and integrating best Albanian and EU practices will be set up.

Dissemination and exploitation

t20

The dissemination and exploitation strategy enables SmartAL project to optimize its outcomes and impacts (including both theory and methodological processes and educational teaching/material). Dissemination will be an integral part of each activity of the project.
This WP activity supports the following objectives :
- Provide information about the achievement of the project.
- Increase the impact of the project.
- Maintain and create contacts with stakeholders of the project.
- Generate new partnership.
- Create a platform to ensure sustainable dissemination of the project outcomes.
This will be achieved through the creation of a website, Open House Days, Two conferences, several ongoing promotional campaings on our social media pages, creation of an Alumnii Assosciation

Management

Untitled 2

The main objective of WP8 is to ensure the overall administrative and financial management of the project as well as the coordination and stimulation of all WP. WP8 is an overarching WP designed to support all the activities of the project. In particular by ensuring the smooth exchange of administrative and financial information and data, WP8 will guaranty that the resources are made available on time to each WP leader for them to implement their tasks as foreseen.