Copyright 2021 - SmartAL

Activities

NJOFTIM PËR HAPJEN E STUDIMEVE NË MASTERIN EKZEKUTIV NË “PLANIFIKIM DHE ZHVILLIMI EKONOMIK TERRITORIAL I ZONAVE RURALE”

Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, hap në vitin akademik 2020- 2021, Masterin Ekzekutiv (ME) në “Planifikim dhe zhvillimi ekonomik territorial i zonave rurale”. Kjo diplomë e ciklit të tretë të studimeve (niveli i 8 kualifikimit sipas Kornizës shqiptare të kualifikimeve) i drejtohet të gjithë ekonomistëve, juristëve, ekspertëve të orgnizimit dhe planifikimit të territorit, ekspertëve të bujqësisë, aktorëve dhe vendimarrësve në nivel lokal dhe qëndror të cilët duan të thellojnë njohuritë e tyre në fushat e ekonomisë, planifikimit të territorit, zhvillimit rural, administrimit dhe zhvillimit lokal, politikave dhe vlerësimit të instrumentave, hartimit dhe vlerësimit të projekteve, teknologjive të informacionit gjeografik, etj. Ky ME është hartuar nga një grup pedagogësh nga disa universitete evropiane (në Francë, Gjermani dhe Greqi) dhe përmledh informacionet më të përditësuara rreth këtyre fushave sot në botë, por me një fokus të veçantë për Shqipërinë.

Kriteret e pranimit të kandidatëve në programet e ciklit të tretё të studimeve ME në “Planifikim dhe zhvillimi ekonomik territorial i zonave rurale” janë si më poshtë :

Kliko këtu: Njoftim për hapjen e studimeve në Masterin Ekzekutiv _FEA

Search

Workshop “Thinking of rural development in Albania: How to improve the existing experiences?”

pic 12New competences for new requirements: the SmartAL Erasmus+ capacity building project: an answer to the reinforcement of rural territories development in Albania, Ms Magali Maire, Project coordinator, CIHEAM-IAM Montpellier

Steering Committee of the SmartAL project

pic 1The consortium of the SmartAL Erasmus+ capacity building project gathered in Tirana (Albania), on October 7 at the European University of Tirana.

NEW EQUIPMENT AT THE UET

NEW EQUIPMENT SmartAL Project accomplished one of its objectives at the UET: the purchase of the innovative teaching tools (books and equipment) in order to improve teaching methodologies. In this framework the module Institutions and actors in the territory will offer the future students practical tools on social network analysis.

International Fair for Cooperation

International Fair

SmartAL Erasmus+ Capacity Building in Higher Education was introduced as a successful project at the International Fair for Cooperation, hosted by the UET.

Work Fair organized by the UET

work fair

The SmartAL master was introduced at the Work fair organized by the UET, the main purpose of the project being to address the new labor market needs identified by the new and emerging public policies in Albania. This event promotes new opportunities for students and young people in Albania.

 

f t g m

Quality Plan

t10

Two level of quality assurance will be used throughout the entire project duration:

-  Quality assurance of the whole project: the aim is to assure the compliance of the project processes and results with the standards agreed among the Partners (identified indicators of progress), and to implement a continuous quality monitoring. 

-  Quality assurance of the 9 Modules: the Albanian HEI-s have to follow an well-defined procedure for the quality assurance. HEI-s should build up internal quality bodies and respect the quality procedures foreseen by the existing Public Standard. A better quality assurance framework reflecting the Albanian public standards requests, and integrating best Albanian and EU practices will be set up.

Dissemination and exploitation

t20

The dissemination and exploitation strategy enables SmartAL project to optimize its outcomes and impacts (including both theory and methodological processes and educational teaching/material). Dissemination will be an integral part of each activity of the project.
This WP activity supports the following objectives :
- Provide information about the achievement of the project.
- Increase the impact of the project.
- Maintain and create contacts with stakeholders of the project.
- Generate new partnership.
- Create a platform to ensure sustainable dissemination of the project outcomes.
This will be achieved through the creation of a website, Open House Days, Two conferences, several ongoing promotional campaings on our social media pages, creation of an Alumnii Assosciation

Management

Untitled 2

The main objective of WP8 is to ensure the overall administrative and financial management of the project as well as the coordination and stimulation of all WP. WP8 is an overarching WP designed to support all the activities of the project. In particular by ensuring the smooth exchange of administrative and financial information and data, WP8 will guaranty that the resources are made available on time to each WP leader for them to implement their tasks as foreseen.