Copyright 2023 - SmartAL

Activities

NJOFTIM PËR HAPJEN E STUDIMEVE NË MASTERIN EKZEKUTIV NË “PLANIFIKIM DHE ZHVILLIMI EKONOMIK TERRITORIAL I ZONAVE RURALE”

Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, hap në vitin akademik 2020- 2021, Masterin Ekzekutiv (ME) në “Planifikim dhe zhvillimi ekonomik territorial i zonave rurale”. Kjo diplomë e ciklit të tretë të studimeve (niveli i 8 kualifikimit sipas Kornizës shqiptare të kualifikimeve) i drejtohet të gjithë ekonomistëve, juristëve, ekspertëve të orgnizimit dhe planifikimit të territorit, ekspertëve të bujqësisë, aktorëve dhe vendimarrësve në nivel lokal dhe qëndror të cilët duan të thellojnë njohuritë e tyre në fushat e ekonomisë, planifikimit të territorit, zhvillimit rural, administrimit dhe zhvillimit lokal, politikave dhe vlerësimit të instrumentave, hartimit dhe vlerësimit të projekteve, teknologjive të informacionit gjeografik, etj. Ky ME është hartuar nga një grup pedagogësh nga disa universitete evropiane (në Francë, Gjermani dhe Greqi) dhe përmledh informacionet më të përditësuara rreth këtyre fushave sot në botë, por me një fokus të veçantë për Shqipërinë.

Kriteret e pranimit të kandidatëve në programet e ciklit të tretё të studimeve ME në “Planifikim dhe zhvillimi ekonomik territorial i zonave rurale” janë si më poshtë :

Kliko këtu: Njoftim për hapjen e studimeve në Masterin Ekzekutiv _FEA

Search

ERASMUS DAYS 2021 at UET

02The SMARTAL project was promoted in the Projects' Fair, organized at the European University of Tirana. On Erasmus Days 2021, several promotional materials of the project were made available to the participants.

SmartAL Workshop on “Internationalisation of higher education: a European passport to the Albanian j

244622835 4928814410481881 2548289973001648016 nOn the occasion of the Final Steering Committee of the SmartAL project, the International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies-Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier (CIHEAM-IAMM), Coordinator, in collaboration with the Agricultural University of Tirana

SmartAL Project Case studies dissemination conference

244636432 4929221010441221 2164780656824745478 n

Moderators: Dr Elena Kokthi, UBT / Ms Elysa Gache, Université Paul Valéry Montpellier

"Cooperation and rural development: what prospect for Albanian rural areas? Case study of Gjirokastra and Puka districts”, Elda Muco, PhD student;

SmartAL Final Steering Committee

244371314 4925186070844715 4169146262508831459 n

The Final Steering Committee of the SmartAL Erasmus+ project took place at the Agricultural University of Tirana, gathering the partners of the Consortium:

The International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies-Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier as Coordinator,

Work Fair organized by the UET

work fair

The SmartAL master was introduced at the Work fair organized by the UET, the main purpose of the project being to address the new labor market needs identified by the new and emerging public policies in Albania. This event promotes new opportunities for students and young people in Albania.

 

f t g m

Quality Plan

t10

Two level of quality assurance will be used throughout the entire project duration:

-  Quality assurance of the whole project: the aim is to assure the compliance of the project processes and results with the standards agreed among the Partners (identified indicators of progress), and to implement a continuous quality monitoring. 

-  Quality assurance of the 9 Modules: the Albanian HEI-s have to follow an well-defined procedure for the quality assurance. HEI-s should build up internal quality bodies and respect the quality procedures foreseen by the existing Public Standard. A better quality assurance framework reflecting the Albanian public standards requests, and integrating best Albanian and EU practices will be set up.

Dissemination and exploitation

t20

The dissemination and exploitation strategy enables SmartAL project to optimize its outcomes and impacts (including both theory and methodological processes and educational teaching/material). Dissemination will be an integral part of each activity of the project.
This WP activity supports the following objectives :
- Provide information about the achievement of the project.
- Increase the impact of the project.
- Maintain and create contacts with stakeholders of the project.
- Generate new partnership.
- Create a platform to ensure sustainable dissemination of the project outcomes.
This will be achieved through the creation of a website, Open House Days, Two conferences, several ongoing promotional campaings on our social media pages, creation of an Alumnii Assosciation

Management

Untitled 2

The main objective of WP8 is to ensure the overall administrative and financial management of the project as well as the coordination and stimulation of all WP. WP8 is an overarching WP designed to support all the activities of the project. In particular by ensuring the smooth exchange of administrative and financial information and data, WP8 will guaranty that the resources are made available on time to each WP leader for them to implement their tasks as foreseen.